BIJENHOTELROUTE
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

In

de

lente

van

vorig

jaar

kon

iedere

inwoner

van

de

Antwerpse

Scheldegemeentes

een

project

indienen

ter

verbetering

van

de

open

ruimte.

Eén

van

de

9

quick

wins

die

geselecteerd

werden

door

de

Vlaamse

Landmaatschappij

en

het

Schelde-Landschapspark

en

hierdoor

op

subsidies

kon

rekenen

van

de

Vlaamse

Overheid

was

de

'Bijenhotelroute'.

Quick

win-projecten

zijn

projecten

op

kleinere

schaal,

die

binnen

een

beperkte

tijd

kunnen

uitgevoerd

worden

en

daarbij

op

subsidies

van

het

Vlaams

plattelandsbeleid

kunnen

rekenen.

In

het

kader

van

zijn

plattelandsbeleid

hecht

minister-

president

Kris

Peeters

veel

belang

aan

initiatieven

die

van

onderuit

komen.

Daarom

investeert

hij

in

quick-wins,

initiatieven

die

uitgaan

van

gemeenten, verenigingen, ondernemingen en van particulieren.

De ‘bijienhotelroute’ werd ingediend als 'Scheldeheldenproject' door An Colaes uit Hingene en in de loop van 2013 verder uitgewerkt met de hulp van de Steenschuit (opleidingscentra van de VDAB voor langdurig werklozen), die de hotels bouwden en plaatsten samen met sociaal tewerkgestelden van de vzw De Steenovens (een samenwerkingsverband tussen de vzw K.V.N.S. en de OCMW’s van Willebroek , Sint-Amands, Bornem en Puurs ), de Pegode (een zorgcentrum in Niel, voor mensen met een beperking) die de kleine bijenhotels bouwden, Björn Van Eetvelt die zorgde voor de opmaak van de fietsfolder, Herman Boons die het hotel tekende, Jens d' Haeseleer en Stein Temmerman die de informatieborden voor hun rekening namen en de steun van Natuurpunt en ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), in het bijzonder van Joost Reyniers en Johan Foque. Het project werd mede gesponsord door 6 bedrijven en de gemeentes Bornem, Puurs en Sint-Amands. De bijenhotelroute bestaat uit 2 fietslussen, van ongeveer 20 km die over het fietsknooppuntennetwerk loopt. Op beide routes staan telkens 4 bijenhotels met informatieborden die ons iets meer vertellen over de verschillende soorten bijen, de wereld van de solitaire bij, het nut van de bij en over hoe we zorg kunnen dragen voor de bij. Bijen zijn immers een 'hot' item geworden. Naar schatting 84% van de landbouwgewassen in Europa is afhankelijk van bestuiving door de bij. Wereldwijd wordt de jaarlijkse economische waarde van de bij op meer dan 150 miljard euro geschat. Door pesticidengebruik , verarming van het landschap en een tekort aan stuifmeelrijke bloemen gaat de bijenpopulatie over heel de wereld de laatste jaren met meer dan 20% tot zelfs 50% achteruit. Hoog tijd dus om de alarmbel te luiden en de mensen op een ludieke manier kennis te laten maken met de solitaire bij, een wilde bij die gerust een hotel als nestplaats wil voor haar nakomelingen! Een leuk weetje is dat de solitaire bij geen honing produceert, niet in kolonie leeft en dat de angel, die alleen bij het vrouwtje voortkomt niet door de menselijke huid kan prikken.
Download hier de route Heb je zin om deze mooie route zelf eens te onder-nemen? Download dan hier de folder. Voor het openen van PDF-bestanden hebt u het programma Adobe Reader nodig. Is Adobe Reader nog niet op uw computer geïnstalleerd, dan kunt u het programma gratis downloaden via de website van Adobe .
Ann Colaes Ann Colaes is de bezieler van dit project. Zij trok hardnekkig aan de kar om alles in goede banen te leiden. En we mogen trots zeggen: “Het is haar gelukt!”