Een reis door de tijd
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Polder Een polder is, net als een gemeente, een openbaar bestuur dat verantwoordelijk is voor het waterbeheer binnen haar gebied. De polder Vliet en Zielbeek situeert zich in Klein- Brabant- Vaartland, het zuid- westen van de provincie Antwerpen, de polder is actief op de gemeenten Bornem, Puurs, Sint Amands, Willebroek, Kapelle op den Bos, Londerzeel en Buggenhout. De polder beheert de benedenlopen van de waterlopen Vliet en Ziellbeek. Meer info: www.poldervlietenzielbeek.be

1900

Alfons Bruggeman - De Munter koopt een stuk grond van Philippe De Pooter - Van Hoogendorp, in de Molenwijk in Wintam. Op dat stuk grond bouwt hij een houten graanwindmolen. 26 juni: Opening van de nieuwe Sint Stefanuskerk.

1901

P. Lamot wordt commissaris-voorzitter van het polderbestuur. Philippe De Wachter is secretaris. Overlijden van Leopold Mees, gemeenteraadslid en oud-onderwijzer en schrijver van de Geschiedenis der gemeente Hingene (1894).

1903

15 november: Hertog Joseph d'Ursel overlijdt en wordt begraven in Hingene. Joseph d'Ursel wordt opgevolgd door hertog Robert, die tot 1955 op het kasteel van Hingene woont. Tijdens WO I is hij vrijwilliger en haalt de graad van commandant. Tot 1936 is hij senator voor Mechelen. Hij is gehuwd met Sabine de Franquevillard.

1904

Robert d'Ursel (°Brussel 1873 +1955), 7de hertog van Ursel, wordt burgemeester van Hingene (tot 1921).

1905

29 november: bij erfenis komt de Koutermolen toe aan hertog Robert d'Ursel - Franquet de Franqueville. De molen wordt verkocht aan molenaar Op de Heyde. Viering van de 75ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid.

1906

A. Aertssens wordt secretaris van het polderbestuur. 7 augustus: Kardinaal Mercier wijdt de Sint Stefanuskerk.

1907

27 maart: Alfons Bruggeman - De Munter overlijdt. Al zijn goederen, inclusief de graanwindmolen, komen toe aan zijn weduwe en zijn kinderen. Architect J. Caluwaers (°Eikevliet 1863 +Brussel 1948) ontwerpt en bouwt de grafkelder voor de familie d'Ursel, naast de kerk van Hingene.

1908

Charles Lefebvre wordt commissaris-voorzitter van het polderbestuur. Begin bouw Sas van Hingene-Wintam.

1910

De getijdemolen wordt afgebroken, en bijhorende gebouwen worden omgevormd voor landbouwdoeleinden. Oprichting eerste vakvereniging mandenmakers.

1912

Staking mandenmakers in Hingene.

1917

De Zusters van de Christelijke Scholen richten in Eikevliet onderwijs in. Ze beheren de school tot 1971.

1920

Oprichting turnkring Sterk en Vroom te Wintam.

1921

Juliaan Thielemans (°Hingene 1866) wordt burgemeester van Hingene (tot 1927). 8 mei: herdenking oorlogsslachtoffers met stoet en standbeeld.

1922

12 november: het Sas van Hingene-Wintam wordt ingehuldigd. Het is de toegang uit de Rupel naar de nieuwe kanaalarm, waarvoor de graafwerken in 1908 begonnen. De werken werden tijdens WO I echter stilgelegd. Openstelling van deze sluis betekent minder trafiek in Klein-Willebroek.

1924

De graanwindmolen van de familie Alfons Bruggeman - De Munter in de Molenwijk wordt afgebroken.

1927

W. Van Kerckhoven (°1889 Hingene +1972) wordt burgemeester van Hingene (tot 1972).

1928

Petrus Jozef August Claesen (°Hingene 1868 +Hingene 1937) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1936).

1931

M. Beeckman wordt dijkgraaf van het polderbestuur. L. Talboom is één van de commissarissen.

1935

Oprichting voetbalclub F.C. Hingene

1936

Karel Segers (°Hingene 1914) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1975).

1938

Bouwjaar van het nieuwe gemeentehuis van Hingene. 10 september: Inhuldiging gemeentehuis van Hingene. 30 oktober: Oprichting van voetbalclub Volharding Wintam.

1939

Jachtpaviljoen de Notelaer raakt in onbruik. Omwille van het dreigend oorlogsgevaar wordt in september de Algemene Mobilisatie afgekondigd.

1940

Bij de aanleg van het vliegveld wordt de Koutermolen afgebroken. 10 mei: Begin Wereldoorlog 2. 10 mei: Te Deurne heeft de I/1Lu omstreeks 04u45 de basis verlaten om naar haar oorlogsvliegveld te Hingene uit te wijken. Twintig minuten later komen de Duitse bommenwerpers net te laat aan te Deurne en bombarderen het velaten vliegveld. De groep installeert zich te Hingene. Er is slechts één van de vier Bofors 40mm luchtafweerkanonnen beschikbaar. 11 mei: De regimentsstaf werkt nog steeds vanuit Thisnes. De verschillende groepen staan echter elk onder het operationeel bevel van een legerkorps en de rol van de staf is eerder beperkt. Hannuit ligt echter in de Duitse opmarsroute naar Waals-Brabant en daarom besluit Froidart die avond om zich te Hingene te vestigen. De verplaatsing vindt plaats tussen 18u30 en 22u00. 11 mei: De I/1Lu wordt te Hingene continu overvlogen door vijandelijke vliegtuigen en regelmatig gemitrailleerd vanuit de lucht, zonder noemenswaardige schade. Een colonne van het Franse 7de leger trekt langsheen het vliegveld richting Nederland. De vliegtuigen van de VIde groep die Hanuit verlaten hebben landen te Hingene, maar stijgen even later weer op richting Peutie. Na de middag land te Hingene een Britse Hurricane. De piloot is gewond en wordt door Kpt Eeman per auto naar Wevelgem gebracht zodat hij de eigen linies kan vervoegen. 11 mei: Tijdens een verkenningsmissie boven Kanne en Eben-Emael wordt de N18 met Sergeant Boute en Onderluitenant Berhaut neergehaald. De beide bemanningsleden kunnen veilig landen en slagen er in om Hannuit-Thines te bereiken. Die middag krijgt de groep het bevel om naar Hingene uit te wijken. De verplaatsing verloopt zonder problemen, maar Hingene is reeds ingenomen door de Iste groep en er is geen plaats meer voor de Rode Sioux. Na enkele uren wachten wordt de groep tenslotte doorgestuurd naar het vliegveld van Peutie. Na aankomst blijkt dat de veldkeuken onderweg is blijven staan en de manschappen moeten zich tevreden stellen met hun noodrantsoenen. 12 mei: De commandopost van het regiment wordt die ochtend geopend te Eikevliet, van waar Kolonel Froidart vlot in verbinding kan staan met de staf van de militaire luchtvaart en het vliegveld van Hingene. De volgende dagen wordt op de staf druk gewerkt aan het verplaatsen van de verschillende groepen naar vliegvelden in het westen van het land. 12 mei: Tijdens de nacht van 11 op 12 mei wordt te Hingene Sgt Vlieger Gudenkauf van het 1/I/1Lu levensgevaarlijk gewond wanneer een nerveuze schildwacht meent een Duitse parachutist gezien hebben en daarbij het vuur opent. Drie Fox toestellen stijgen op om dringende berichten over te brengen. Voor de eerste verkenningsmissie boven vijandelijk gebied worden Sgt Degreef en Lt Dierickx in toestel nummer 64 naar de Noorderkempen gestuurd om de Duitse opmars na te gaan. Deze vlucht zou door vijf Franse Morane jachttoestellen moeten beschermd worden, maar deze dagen niet op. 15 mei: Het 1/I/1 ontvangt al vroeg op de ochtend vijf nieuwe verkenningsmissies boven de Kempen. Slechts één toestel keert ongedeerd terug. Een Fox wordt bij Herentals door de vijandelijke Flak neergehaald. De waarnemer Olt Eugène Bossiroy wordt hierbij gewond maar de piloot Adjt Marcel Brosteaux overleeft ongedeerd de crash. De beide mannen kunnen te voet terugkeren. Een tweede Fox moet kort na het opstijgen rechtsomkeer maken naar Hingene nadat een Adjt Theysen door een kogel van op de grond werd gewond. De twee laatste toestellen worden allebei neergehaald voorbij Lier. Eén bemanning wordt gevangen genomen. De bemanning van het andere toestel, Olt de Theurx de Montjardin en Lt Dierickx, kan met behulp van enkele opgeëiste fietsen de K.W. Stelling bereiken en van daar doorreizen naar Hingene. 16 mei: Bij de Iste groep worden die dag slechts twee korte missies uitgevoerd. Tijdens de avond verlaat de groep het vliegveld van Hingene. Rond 22u00 is iedereen aangekomen op het nieuwe vliegveld te Belsele. Even later wordt echter een nieuw bevel ontvangen om naar Ursel uit te wijken. 18 mei: Eskadron Wielrijders 1ste Infanteriedivisie - Wanneer om 14u00 het gros van de infanterie veilig weggetrokken is, verlaat het eskadron samen met de laatste detachementen van het 3Li zijn stellingen om de divisie achterna te trekken. Hierbij wordt een vluchtroute naar het noorden gekozen. Via Wintham, Hingene en Bornem zetten de wielrijders koers naar de brug te Temse. Tijdens de aftocht wordt het voorop marcherende 4Li afgedekt. Om 17u30 krijgt Jones de toestemming om de Schelde over te steken. Anderhalf uur later blaast de genie onder dekking van het II/4Li de Scheldebruggen op. De infanterie van de divisie zal per trein verplaatst worden naar Gent. 20 mei: Op 20 mei 1940 cirkelden boven het luchtruim van Hingene enkele vliegtuigen van het type Fieseler Stoch, deze werden gebruikt door de stoottroepen van het invasieleger. Er werd zelfs gerapporteerd dat enkele toestellen geland waren op het vliegveld van Hingene en de belangrijkste verdedigingsposten werden ingenomen. 21 mei: Uit documenten over de bezetting blijkt dat de Duitsers officieel Hingene binnentrokken op 21 mei 1940. Die dag moesten werden er zelfs al verschillende mensen opgeëist om het vliegveld te herstellen (het Belgische leger had overal putten op het vliegveld achtergelaten). De bevolking was erg op zijn hoede voor de bezettingsmacht, want ze herinnerden zich de vorige bezetting en gruwelen maar al te goed. Maar geleidelijk aan werd bekend dat de houding van de Duitsers tegenover de bewoners van Hingene, Wintam en Eikevliet erg “vriendelijk” was. Dit paste ook geheel in de Flamenpolitik van Hitler. Ze moesten de Vlamingen voor zich zien te winnen en dat werd goed duidelijk gemaakt aan de bezettingstroepen. Kleine sabotagedaad werden, door De Zwarte Hand, verricht op het vliegplein van Hingene, namelijk het laten leeglopen van een kerosineketel.

1941

Z.E.H. Loos ingehaald als pastoor. Oktober: De burgemeester van de gemeente Hingene bleef de gehele bezetting in functie. Beide schepenen werden echter wel vervangen in oktober 1941: Seps Robert door Dhr. Vertongen en Roelants Maurits door Dhr. Kegels. De gemeentesecretaris en de ontvanger bleven, net als de burgemeester, op post. Tijdens de bezetting waren er regelmatig conflicten met Duitsgezinden in het college.

1942

3 juli: Toren en oudkoor van de Sint Stefanuskerk tot beschermd monument verklaard.

1943

De Schelde dichtgevroren. De Duitsers voeren uit verschillende kerken de klokken weg. Er mag maar één klok blijven per kerk.

1944

Op 4 september wordt Hingene bevrijd door het Engels-Canadese leger. Van deze polderdorpen rukken ze op naar Boom om zo Antwerpen te bevrijden en de haven in te nemen. Oktober: Vanaf half oktober maken we kennis met de vliegende bommen.

1945

Maart: 17 doden door een vliegende bom in Wintam op "Den Hul".

1946

Duiventil Caeneghemhoeve geklasseerd.

1947

De Schelde dichtgevroren. 22 september: In Nattenhaasdonck wordt de oude kerkheuvel omgedoopt tot pastoor Huveneersheuvel.

1948

Overal herdenkingsfeesten ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Boerenkrijg (1798).

1949

G. Leyers wordt secretaris van het polderbestuur. Z.E.H. Meeûs wordt pastoor van parochie Wintam. 18 september: Viering pastoor Ceuppens voor zijn 25 jaar priesterschap. (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY) (Bron: Boek Groot-Bornem 1900-200 van Juliaan Maerevoet)