Een reis door de tijd
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Fusie der gemeenten Er vond enkele malen een fusie van Belgische gemeenten plaats. De grootste fusiegolf vond plaats op 1 januari 1977. Op die dag werd het aantal Belgische gemeenten, door de samenvoeging van vroeger autonome gemeenten, gereduceerd van 2359 tot 596. De laatste herindeling vond plaats in 1983 toen een aantal Antwerpse gemeenten bij de stad Antwerpen gevoegd werden. Sindsdien zijn er 589 gemeenten.

1950

24 september: Monseigneur De Smedt wijdt de nieuwe klokken te Wintam.

1951

22 januari: 50-jarig bestaan van toneelkring Concordia Bloeiende Rozen Wintam.

1952

L. Talboom wordt dijkgraaf van het polderbestuur. 5 juli: Zilveren ambtsjubileum van burgemeester Van Kerckhoven.

1953

In Bornem, Hingene en Weert wordt een waterleidingnet aangelegd. De Notelaer wordt zwaar geteisterd door de overstromingen van 1 februari. De bres in de Rupeldijk in Wintam kan niet worden gedicht, en verbreedt tot 75 m. Uiteindelijk, op 10 april, slaagt men erin om de bres te sluiten. 25 oktober: Viering 100-jarig bestaan van de kon. fanfare St. Cecilia en toneelkring Taal en Kunst.

1959

Inhuldiging Medisch Centrum te Hingene (Kon. Astridlaan), gebouwd op initiatief van Lions Club Klein-Brabant.

1962

12 jun: het grootste deel van het telefoonnet (zone 03) is geautomatiseerd. 25 november: Oprichting toneelkring De Morgenster Hingene. De aanwezigen op de allereerste vergadering voor de oprichting van een toneelkring waren: Onderpastoor Van Dam, Pieter De Rijck, Louis Van Herbruggen, Edmond De Wachter, Fons Desmedt, Daniël Van den Bossche en Frans Cools.

1963

5 mei: In Hingene worden de nieuwe kerkklokken gewijd.

1964

De familie Camu koopt kasteel de Notelaer en restaureert het gebouw van binnen en van buiten. Het wordt einde van de jaren 1960 een trefpunt voor kunstenaars. Z.E.H. Van Kerckhoven wordt pastoor van de parochie Hingene.

1965

7 juni: Pastoor J. Smet vijftig jaar pastoor (Eikevliet).

1967

Mei: Grote viering naar aanleiding van het feit dat burgemeester Van Kerckhoven reeds veertig jaar aan het hoofd staat van de gemeente Hingene. 4 juni: Zusters van Vorselaar vijftig jaar in Eikevliet. 1 augustus: Eerste jacht- en Scheldewijding in Hingene. 1 oktober: Z.E.H. Jos Vermeulen pastoor van Eikevliet.

1968

Walter Leyers volgt zijn vader op als secretaris van het polderbestuur. Het Oude Brugske over de Vliet wordt vervangen door een nieuwe constructie.

1969

11 dec: oprichting van het polderbestuur "Vliet en Zielbeek". Hierdoor worden een aantal polders uit de Vlietvallei samengevoegd, die over de grootste oppervlakte van Klein-Brabant liggen, ten westen van het kanaal tot aan de Schelde. Zusters van Gijzegem zijn reeds honderd jaar in de parochie van Hingene.

1970

Vic Gentils neemt zijn intrek in de Notelaer. Hij maakt o.a. het ijzeren toegangshek van het domein. 28 februari: Huldeplaat aan het geboortehuis van dichter Pol le Roy. 27 juni: Viering 450-jarig bestaan van de Sint Sebastiaansgilde te Hingene.

1972

Jozef Bogaerts (°Londerzeel 1926) wordt burgemeester van Hingene (tot 1976). 26 december: Overlijden van burgemeester Van Kerckhoven.

1973

De gemeente Hingene koopt het kasteel en het park van de familie d'Ursel voor 15 miljoen BEF. Na de fusies van de gemeenten wordt het kasteel op zijn beurt voor een symbolische frank verkocht aan het ministerie van Cultuur. Oprichting van De Casteleyn, kring voor kunst en heemkunde, met inrichting tentoonstellingszaal. Opening domein d'Ursel voor het grote publiek.

1974

Zusters honderd jaar in Wintam. 10 april: Tony Van Ranst wordt pastoor van Wintam. 20 april: KWB Hingene bestaat 25 jaar.

1975

Gaston Paridaens (°Hingene 1934) wordt gemeentesecretaris van Hingene (tot 1976). Augustus: Eerste kasteelfeesten op het domein d'Ursel. 19 september: Sluiting van drie gemeentelijke lagere scholen. 23 oktober: Viering 50 jaar KAV Wintam.

1976

20 maart: Herplanting vrijheidsboom. Bloeiende Rozen Concordia bestaat 75 jaar. Driehonderd jaar Sint Sebastiaansgilde te Wintam. Vertrek Zusters van Vorselaar uit Wintam. Afsluiting van de Vliet te Eikevliet. Geen getijdenwerking meer, anders overstromingsgevaar.

1977

Door fusionering van de gemeentes in Vlaanderen, worden Breendonk, Liezele, Ruisbroek en Puurs samengevoegd tot Puurs. Hingene, Branst en Mariekerke en Bornem worden samengevoegd tot Groot-Bornem (KB 17 SEP 1975, wettelijk bekrachtigd op 30 DEC 1975). Jozef Schokkaert (°Hingene 1927) wordt burgemeester van het gefusioneerd Puurs (tot 1992). De Hingenaren krijgen meteen een nieuwe burgemeester - Jozef Van Eetvelt (°Mariekerke 1937) Henk Maerlinck wordt pastoor van de parochie Hingene.

1978

Kon. Fanfare St. Cecilia viert haar 175-jarig bestaan.

1979

Augustus: Eerste Havesdonckhoevefeesten en inrichting museum voor oud boerenalaam en volkshuisraad Havesdonckhoeve.

1981

Vertrek van de Zusters van Gijzegem uit Hingene.

1980

Om overstromingsrampen zoals Ruisbroek-1976 te voorkomen werd in het begin van de jaren 1980 een aanvang gemaakt met het SIGMA-plan (1977). Sedertdien bieden de dijken meer veiligheid voor het achterland, maar het authentieke karakter van de rivierbegeleidende landschappen ging grotendeels verloren.

1982

Mei: Eerste Sculptura tentoonstelling in domein d'Ursel, ingericht door De Casteleyn.

1983

Jachtpaviljoen de Notelaer wordt gekocht ten behoeve van het Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme, en wordt het "Toeristisch- Recreatief Onthaalcentrum van de Schelde". Er is een permanente tentoonstelling over de rivier. Overlijden Karel Segers, eresecretaris van de gemeente Hingene, voorzitter en medestichter van streekmuseum De Zilverreiger in Weert. Hij was jarenlang de stuwende kracht achter toneelkring De Bloeiende Rozen (Wintam).

1984

10 juli: Het kasteel d'Ursel en de Rentmeesterswoning worden tot beschermd monument geklasseerd.

1987

12 september: Viering van Jeanne Thielemans ter gelegenheid van haar honderste verjaardag.

1991

Urbain De Smet (°Hingene 1932) wordt gemeentesecretaris van Bornem (tot 1997).

1992

Kon. fanfare Sint Margarita bestaat honderd jaar. Toneelkring Taal en Kunst bestaat 150 jaar.

1994

Januari: De provincie Antwerpen wordt eigenaar van het domein d'Ursel.

1995

De provincie Antwerpen wordt eigenaar van het kasteel d'Ursel in Hingene. Ze kopen het kasteel aan voor 6.500.000 BEF. Het kasteel wordt kort daarop gerestaureerd. Kon. Harmonie De Vlaamsche Jongens bestaat honderd jaar. Op de Scheldedijk, in de omgeving van de Notelaer, laat Lions Club Klein-Brabant het beeld De Dijkgravin plaatsen.

1996

9 maart: Inhuldiging van de gerestaureerde duiventil Caenghemhoeve te Wintam.

1997

26 nov: koning Albert II huldigt de nieuwe zeesluis van Wintam in. De werken begonnen in 1979, en waren eigenlijk al voltooid in 1985. De sluis is 250 m lang en 25 m breed. De maximale diepgang bedraagt 9,5 m en schepen tot 10.000 ton kunnen zo uit de Schelde in de nieuwe kanaalarm. December: Plechtige opening voor het brede publiek van de nieuwe zeesluis.

1999

Viering beëindiging restauratie kerktoren van Wintam. (Bron: http://www.willebroek.info/HISTORY) (Bron: Boek Groot-Bornem 1900-200 van Juliaan Maerevoet)