Een reis door de tijd
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
VZW Mijn Hingene De vzw is ontstaan vanuit onze verontwaardiging over de plannen van het gemeentebestuur om een nieuwe kmo-zone in Hingene te vestigen. Een aantal mensen staken de hoofden bij elkaar en organiseerden zich in ijltempo om nog voor het afsluiten van het ‘openbaar onderzoek voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan’, zoveel mogelijk mensen te informeren over die plannen. De 'groene affiches' kleurden het straatbeeld in Hingene. Meer dan 700 mensen plaatsten hun handtekening onder onze petitie. Bijna 1500 mensen bezochten onze website en we mobiliseerden meer dan 100 mensen om aanwezig te zijn op de gemeenteraad waar het dossier werd gestemd. Het achteloos wegwimpelen van de vele tegenargumenten deed onze verontwaardiging alleen maar toenemen.

2003

De brandweerkorpsen van Puurs, Bornem en Willebroek beslissen tot samenwerking (met de steun van Mechelen) in Brandweerzone Rivierenland. Het totale korps bestaat uit ±300 brandweermannen uit de korpsen van Mechelen, Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek, onder voorzitterschap van brandweercommandant Pascal Saelen. 19 december: Opening kasteel d'Ursel voor het grote publiek.

2004

Oprichting Zaalvoetbalclub Hingene door Tom De Man, Erik Cuyt en Björn Van Eetvelt

2009

Ontdekking van verloren gewaand Chinees behang in het kasteel d'Ursel.

2010

Luc De Boeck wordt burgemeester van Bornem.

2011

Twee gebouwtjes op het domein d'Ursel werden gerestaureerd: het kapelletje en het 18de-eeuwse poortgebouw. De kleuren zijn in de oorspronkelijke kleuren geschilderd.

2012

7 april: De actiegroep ‘Mijn Hingene' betreurt dat de provincie na eerst bezwaren te hebben geuit, nadien toch een positief advies heeft gegeven over de komst van de kmo-zone in de Groenstraat 7 september: Oprichting van de Orde van Hingene door Björn Van Eetvelt. September: Viering 50-jarig bestaan van toneelkring De Morgenster. September: Sing for the climate in park van Hingene. Honderden mensen kwamen zondagnamiddag naar het park in Hingene om er onder een grijze hemel uit volle borst mee te zingen voor “Sing for the Climate”. Met die actie wil Nic Balthazar samen met 11.11.11 en de Klimaatcoalitie wereldleiders wakker schudden voor de klimaatverandering. In 180 gemeenten in Vlaanderen werd er dit weekend gezongen. Van de beelden maakt Nic Balthazar een filmpje dat de wereld zal worden rondgestuurd. Aan kasteel d'Ursel zorgden de violisten van het Bornemse Villa Viola samen met zangeres Marjolein voor de muzikale begeleiding. Weervrouw Sabine Hagedoren praatte alles aan elkaar. 7 november: Kunstkring De Casteleyn doet na meer dan 30 jaar de boeken dicht. Het geld dat de vzw nog in kas had, ruim 7.000 euro, wordt aan De Notelaer geschonken. Bij de ontruiming van de Casteleyn kon de plaatselijke pastoor nog enkele dingen redden uit de container.

2013

19 juni: In Hingene heeft vzw Mijn Hingene de voorbije dagen pamfletten verdeeld die gekant zijn tegen de komst van een industriezone aan de Woestijnstraat. Vooral burgemeester Luc De Boeck (CD&V) en schepen Tom Van Bel (Groen) moeten het ontgelden. 17 juli: Plannen voor nieuw rusthuis in hartje Hingene zorgen voor onrust bij omwonenden. Het project speelt echter in op de grote nood aan extra plaatsen. Juli: Het Golgotha-schilderij dat in de Sint-Stefanuskerk hangt, wordt helemaal gerestaureerd. Het kunstwerk dateert uit de zeventiende eeuw maar liep onder meer schade op omdat het in de buurt van de uitwasemingen van de centrale verwarming hing en tegen een muur bevestigd was die gevoelig was voor de buitentemperaturen. 10 oktober: Minister-president Kris Peeters praat met minister-president Nordrhein-Westfalen over de Ijzeren Rijn in het kasteel d'Ursel te Hingene. December: Gemeentebestuur snoeit stevig in subsidies en verhoogd de prijzen voor vuilniszakken, toegangskaarten zwembad, etc. Inwoners van de gemeente Bornem en de randgemeente zijn hier niet over tevreden. Viering 10 jaar domein d'Ursel in het bezit van de provincie Antwerpen. In de voorbije tien jaar heeft de provincie heel wat verwezenlijkt, waardoor het kasteel en het domein opgewaardeerd werden. Zij brachten letterlijk "nieuw leven" in het kasteel, ons kasteel.

2014

Januari: Het Bornemse gemeentebestuur wil dit jaar de procedures voor de komst van een nieuwe KMO-zone in Hingene afwerken zodat er in 2015 al kan gestart worden met de verkoop van de percelen grond. De vereniging KMO Bornem is voorstander van een nieuwe bedrijvenzone want er is zo goed als geen ruimte meer voor nieuwe firma’s. 10 maart: Patrick Maervoet, die 10 jaar priester is in groot-Bornem en later ook in Sint-Amands, heeft aangekondigd dat hij in juni Klein- Brabant zal verlaten. Hij wordt deken van het dekenaat Herent. 11 maart: Koningin Mathilde ontbijt met opmerkelijke vrouwen in het kasteel d’Ursel. Ze wordt hartelijk ontvangen. 28 april: Het gemeentebestuur van Bornem wil de waterloop Het Beekje verleggen voor bedrijventerrein. De oppositie zal wellicht vooral op Groen-schepen Tom Van Bel schieten. Toen die in de vorige legislatuur in de oppositie zat, trok hij mee het protest tegen de kmo-zone. Nu steunt hij vanuit de meerderheid het voorstel. ( Bron: Het Nieuwsblad ) 8 mei: Het verloren gewaande vaandel van zangmaatschappij wordt na isolatiewerken op een zolder teruggevonden. Ze wordt geschonken aan Kasteel d’Ursel, die deze vlag met zorg zal bewaren. 15 mei: In het bos van domein d’Ursel in Hingene werd een obus aangetroffen. Het ging om een springtuig uit de Eerste Wereldoorlog. Dovo kwam de obus ophalen. ( Bron: Het Nieuwsblad ) 22 juni: Afscheid van pastoor Patrick wordt groot feest met een tiental uitdagingen in ware Fata Morgana-stijl. De opbrengst van het feest gaat naar het bouwproject van vzw Eyckerheyde en naar Broederlijk Delen. ( Bron: Het Nieuwsblad ) 21 november: De buurtbewoners van het Zuidelijk Eiland in Wintam (Bornem) verzamelden donderdagavond massaal om informatie te delen en bezwaarschriften op te stellen tegen de aanvraag van Bioterra. Dat bedrijf wil op zijn terreinen aan de Oude Sluisweg asbestgronden reinigen. 22 november: Wandelaars merkten een kaaiman op in het water van domein d’Ursel. Genoeg stof om de geruchtenmolen in de Bornemse deelgemeente op gang te trekken, maar het beest bleek achteraf dan toch van plastic te zijn. ( Bron: HLN ) 8 december: Actiegroep, Mijn Hingene vzw, tegen KMO-zone in Hingene toont zich weer strijdbaar. De partij Groen! koos voor een schepen-mandaat en gaat mogelijk plat op zijn buik tijdens de stemming op de gemeenteraad van dinsdag 9 december. Voorheen was de partij nog een bondgenoot van de strijdvaardige Hingenaren en het comité Mijn Hingene vzw. ( Bron: Het Nieuwsblad ) 9 december: Zwaar protest tegen kmo-zone Hingene vlak voor de gemeenteraad. Heel wat commotie dinsdagavond op de gemeenteraad in Bornem. Daar werd de komst van een kmo-zone in Hingene behandeld. De oppositie stemde bijna unaniem tegen maar uiteindelijk stemde de meerderheid formeel voor zodat het licht op groen werd gezet. “We stellen ook vast dat het gemeentebestuur het vertikt heeft om de mensen van Hingene op voorhand in te lichten. En dan zwijgen we nog over de rol van schepen Tom Van Bel. Die was vroeger tegen maar draaide, sinds hij in de meerderheid zit, 180° en stemt nu voor.” zo zegt de oppositie tijdens de vurige gemeenteraad. Dhr. burgemeester De boeck (CD&verdedigd de KMO-zone en zei dat er al vijftien bedrijf stonden te wachten op een perceel grond.

2015

Maart: De vzw mijnhingene.be verzamelde maar liefst 800 bezwaarschriften tegen de komst van een nieuwe KMO-zone in de Groenstraat. "Deze beslissing getuigt van een gebrek aan visie van het Bornemse gemeentebestuur, wij zullen blijven vechten voor onze open ruimte", zegt woordvoerder Jurgen De Maeyer. Mei: De vzw mijnhingene.be kreeg op maandagmorgen 25 mei een 200 wandelaars op de been voor een protest/natuurwandeling tegen de komst van de nieuwe KMO-zone. Onder de wandelaars bevond zich ook onze Groen!-schepen. De uiteindelijke stemming/beslissing zal op de eerstvolgende gemeenteraad vallen. Oktober: Het gemengd koor Hisiste uit Hingene werd op 27 oktober ontvangen op het gemeentehuis van Bornem naar aanleiding van hun 50-jarige bestaan.

2016

Januari: Zaterdag 2 januari was het precies veertig jaar geleden dat Benny Van Bogaert met zijn krantenronde startte. Hij werd dan ook uitgebreid in de bloemetjes gezet. En Benny kondigde al aan dat hij nog minstens twintig jaar doorgaat. ( Bron: GVA) 28 april: In de Schelde, nabij de sluis van Wintam, is het kadaver van een narwal gevonden. Het is de eerste keer dat het zeezoogdier met slagtand in ons land wordt aangetroffen. Narwallen leven normaal gezien in het Noordpoolgebied en blijven doorgaans boven de 70 graden noorderbreedte, in de Arctische wateren van Rusland, Groenland en Canada, zo meldt het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Juni: Verloren gewaande werken van Italiaanse componist, Gaspare Spontini, teruggevonden in Hingens kasteel. Het ging om drie Italiaanse opera's en een cantate die gecomponeerd werd om een overwinning van keizer Napoleon te vieren.

2017

Zomermaanden: Aan het achttiende-eeuwse zomerpaviljoen De Notelaer werden vier 'boompitten' gehangen. De kunstwerken van Nederlander Dré Wapenaar hingen eerder drie jaar lang in de bomen van Wuustwezel, als onderdeel van het zomerprogramma van de provincie Antwerpen 'Terra Nova'. In elke pit kunnen van 30 juni tot 3 september telkens twee volwassenen en twee kinderen kamperen. 17 augustus: In de Schellandpolder zijn twéé boommarters opgedoken. Dit is heel uitzonderlijk, want de laatste 50 tot zelfs 100 jaar werden deze zeldzame roofdieren hier niet meer gespot. September: De Chirojongens Sint-Stefanus in Hingene blazen 75 kaarsjes uit en vierden die verjaardag met een feestweekend.

2018

17 januari: De Pastoor-Huveneersheuvel in Hingene is door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed voorlopig beschermd als archeologische site. 31 januari: De gemeente Bornem en het Kempens Landschap nemen samen het paviljoen De Notelaer, gelegen aan de Scheldedijk in Hingene, in erfpacht. Vzw De Notelaer blijft uitbater. 9 maart: Geen erediensten meer in kerk Wintam. Deze beslissing verrast de inwoners van Wintam enorm. 17 maart: Het boswachtershuis van kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem) gaat onder de sloophamer. “Het pand staat in de Kleine Hinckstraat, waar de hertog in de 19de eeuw een huis liet bouwen speciaal voor zijn boswachter”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit. “Maar in 1999 stichtten spelende kinderen brand in het leegstaande pand. Ook na de brand bleef de plek jongeren en vandalen aantrekken: de afsluitingen werden keer op keer vernield, de muren stonden vol graffiti en de hele site veranderde in een sluikstort.” 18 mei: Goed nieuws voor Wintam: de pastorale zoneploeg gaat de deuren van de Sint-Margarethakerk dan toch niet volledig sluiten op 1 september, maar blijft open tot 30 juni 2019. Verenigingen zetten ondertussen samen hun schouders onder de toekomst van het kerkgebouw. (Bron: HLN) 21 juni: Een autobestuurder is ingereden op het terras van brasserie Lindehof. Niemand raakte gewond, maar er was wel wat stoffelijke schade. 29 juni: Huveneersschool maakt langste ‘levende zebrapad’ ter wereld. Leerlingen, leerkrachten, ouders en een heleboel sympathisanten van de Huveneersschool lagen er zij aan zij op de rijbaan om zo samen het langste ‘levende zebrapad’ ter wereld te vormen. 6 september: Wéér commotie over Sint-Margarethakerk. Orde van Hingene slaat alarm na bericht over vervroegde sluiting. 7 september: Het ‘Atelier van Antonine’ op het kasteeldomein d’Ursel in Hingene is afgewerkt. Het voormalige schildersatelier van hertogin Antonine de Mun stond jarenlang leeg en was compleet vervallen, maar krijgt nu een tweede leven als vakantiewoning voor 8 personen vlakbij het kasteel. (Bron: HLN)

2019

22 februari: Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldepolders Hingene’ in de gemeente Bornem voorlopig vast. Van 2 april tot 31 mei organiseert het Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het plan. (Bron: www.koenvandenheuvel.be )

2020

3 februari: België raakt in de greep van een nieuw virus, CoVid-19 of in de volksmond, het “Coronavirus”. Op 11 maart maakte de overheid bekend dat het virus een eerste dode had geëist. Op dezelfde dag overleden nog twee patiënten. De Vlaamse Regering nam vanaf 13 maart 2020 een hele reeks maatregelen inzake de sluiting van dienstencentra, woon-zorgcentra, dagopvang en dagverzorging, de rijopleiding, de autokeuring, bustickets, rauwe koemelk, noodsituatie volksgezondheid, uitstel van procedures, en allerlei tegemoetkomingen. Op 12 maart besloot de Belgische federale regering dat vanaf 13 maart om middernacht tot en met 3 april de strenge maatregelen van kracht zouden zijn, waaronder: het sluiten van cafés, restaurants en discotheken. Afhaalrestaurants (waaronder frituren) mogen openblijven. Maaltijden mogen niet ter plaatse verbruikt worden. Afhalen en thuisbezorging van maaltijden en drive-in zijn toegestaan. Voor het eerst sinds mensenheugenis, ligt het leven in Hingene volledig stil. Vanaf deze datum zou het verenigingsleven in slaapstand worden gezet. Heel 2020 zou een rampjaar worden voor het verenigingsleven, het caféleven en het sociale leven in het algemeen.