FC Rap en Vrolijk VERENIGINGEN
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 1973 Naam bij oprichting: FC Rap en Vrolijk Op 24 januari 1973 werd onder impuls van de gekende sportfiguur Pierre Blommaert de voetbalploeg F.C. Rap en Vrolijk in het leven geroepen. Reeds geruime tijd deden verschillende jongens uit Hingene en omstreken aan zaterdagvoetbal, door vriendenclubs uit het omliggende uit te nodigen. En werd dan met deze mensen, die intussen goed waren verzekerd door de ploeg, in dezelfde zin verder gewerkt, alhoewel altijd, niet met de gewenste resultaten. Maar langzaam kwam men tot een homogeen geheel, zodat de prestaties erop verbeterden. Het seizoen 1973-1974 werd zelfs afgesloten met een reeks van 17 wedstrijden zonder nederlaag, waaronder tegen verschillende gereputeerde ploegen. In 1974 ontstond dan de Klein-Brabantse voetbalbond en men besloot in deze competitie van start te gaan. Maar intussen kwamen de moeilijkheden. Men kon niet meer over het terrein beschikken waarop de thuiswedstrijden gespeeld werden. Er moest dus uitgekeken worden naar een geschikt speelveld, het werd gevonden naast de instellingen van FC Volharding Wintam. Ingevolge de beperkte tijd, die er was om de bespeelbaarheid volledig te verzekeren, stond R.V. voor verschillende problemen gedurende de lange regenperiode. In 1975 was men volop bezig het hele terrein te verbeteren met het oog op het komende seizoen. Alvorens de competitie van start ging werden nog enkele vriendenwedstrijden betwist, waaronder een tornooi met verscheidene ploegen te Kapelle op den Bos, met als resultaat een derde plaats, en de beker van de fairplay. In reeks A van de Klein-Brabantse voetbalbond werd een vierde plaats behaald, en voor de 2de maal in hetzelfde seizoen werd de fairplaybeker veroverd, wat getuigt dat bij “Rap en Vrolijk” een sportieve mentaliteit heerste. Het secretariaat was in 1976 gevestigd in de Beukelbaan 62 te Hingene. Spelers die zich wilden aansluiten tot deze ploeg moesten zich op dit adres aanmelden. Dankzij de steun van garagehouder P. Van Laer , en de goede zorg van F. Merckx , lokaalhouder café “Scheldeland”, Vleminckxstraat 17, te Hingene, werd voor elke thuiswedstrijd iets te eten aangeboden. In dat jaar werd er ook een sympathisantenclub opgericht, die een ledenaantal had van 100 sympathisanten. Jaarlijks werd een plezierreis ondernomen, bv. naar Luxemburg (1976), en ook werd er voor een gezellig samenzijn gezorgd. Het bestuur bestond in 1976 uit: Voorzitter: Van Herbruggen Hendrik , tevens scheidsrechter; ondervoorzitter: Blommaert François (Swa voor de vrienden) en secretaris: Blommaert Pierre . Ploegafgevaardigde en afgevaardigde voor de cultuurraad gemeente Hingene: Mw. Blommaert Myriam . Bestuursleden: Bovijn Willy , Cornelis Rudy , Van Battel Jan . Het spelerspotentieel bestond uit: Bovijn Willy, Van Praet François, Van Straeten Erwin, Smet François, Blommaert Pierre, Debehets René, Blommaert François, Cornelis Rudy, Maesschalk Eddy, Stolle Roger, Backeljau Jean-Pierre, Van Battel Jan, Croes Louis, Schelfhout Henri, De Bondt Karel, Cools Karel, De Decker Jan, Villarin André. Jaren later kwamen er nog verschillende spelers bij. Smalend werd er in Hingene ook wel eens gesproken van FC Traag en Triestig. De ploeg zou uiteindelijk ophouden te bestaan. Een vriendenclub ging ten onder, maar liet een mooie geschiedenis achter zich. FC Rap en Vrolijk Status vereniging: Niet Actief