Onderwijs in de gemeente Hingene
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

ONDERWIJZEND PERSONEEL VRIJE MEISJESSCHOOL EIKEVLIET (1874-1976)

Zuster Landulfa 1912 - Bewaarschool van 1950 tot 1951 Juffrouw Julienne Santens Lager onderwijs van 1949 tot 1952 Zuster Flora 1903 - 1986 Bewaarschool van 1951 tot 1969 Zuster Alfredine 1909 - 1995 Lager onderwijs van 1952 tot 1956 Zuster Belarmina 1928 - Hulponderwijzeres van 1952 tot 1953 Moeder Overste Marie Agnes 1908 - 2002 Lager onderwijs van 1953 tot 1959 Zuster Aleydis 1901 - 1967 Vrije klas van 1953 tot 1958 Zuster Echillea 1903 - 1981 Lager onderwijs van 1956 tot 1964 Mevrouw Helena Demont-Van Barel 1914 - 2006 Praktijkles in de 4de graad van 1958 tot 1959 Moeder Overste Jacqueline 1904 - 1963 Lager onderwijs van 1959 tot 1963 Juffrouw Claessens Bewaarschool ad interim in 1959 Juffrouw Lutgard Hellemans Bewaarschool ad interim in 1959 Zuster Ermelinda 1918 - 2017 Lager onderwijs van 1963 tot 1964 Schoolhoofd van 1964 tot 1971 Moeder Overste Tatiana 1897 - 1977 Overste in 1963 Zuster Nicolaas-Maria 1928 - Keukenzuster van 1963 tot 1965 Moeder Overste Assumpta 1898 - 1972 Overste van 1963 tot 1971 Juffrouw Ingrid Van Remoortel Bewaarschool van 1964 tot 1965 Juffrouw Marie-Jeanne Boey Lager onderwijs van 1965 tot 1971 Juffrouw Jozefa van Goidsenhoven Bewaarschool van 1969 tot 1971 Juffrouw Marleen Peeters Bewaarschool tot nieuwe I.M.
Zuster Liboria 1878 -1921 Bewaarschool in 1917 Zuster Everardine 1893 - 1973 Bewaarschool in 1917 Zuster Marciana 1892 - 1962 Overste van 1917 tot 1923 Zuster Odalia 1898 - 1955 Lager onderwijs van 1917 tot 1953 Zuster Beringaria 1886 - 1975 Bewaarschool en keukenzuster van 1917 tot 1971 Zuster Eleonora 1880 - 1936 Lager onderwijs en overste van 1923 tot 1929 Zuster Rogeria 1888 - 1990 Lager onderwijs en overste van 1929 tot 1953 Zuster Arnulpha 1903 - 1982 Lager onderwijs van 1930 tot 1937 Juffrouw Agnes Bogaerts 1953 - Lager onderwijs van 1974 tot nieuwe I.M. Zuster Liboria Juffrouw Elizabeth Van Calster 1878 -1921 Bewaarschool in 1917 Juffrouw Elizabeth Van Calster 1919 - Bewaarschool van 1933 tot 1945 Zuster Stefana 1889 - 1954 Lager onderwijs en overste van 1935 tot 1947 Zuster Ferdinanda 1884 - 1954 Bewaarschool ad interim in 1938 en in 1945 Zuster Narcisia 1899 - 1981 Lager onderwijs van 1938 tot 1939 Zuster Renata Maria 1922 - 2005 Lager onderwijs en keukenzuster van 1945 tot 1948 Juffrouw Francine Pauwels Bewaarschool van 1948 tot 1949 Zuster Laurine 1888 - 1967 Lager onderwijs en overste van 1948 tot 1952 Zuster Palmyrine 1912 - 1997 Bewaarschool in 1949 Zuster Josephine 1906 - 1979 Bewaarschool van 1948 tot 1950
Zuster Marie-Agnes Zuster Nicolaas-Maria