Philippe Joseph Hicquet
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Philippe Joseph Hicquet

Is deze gesneuvelde soldaat specialer dan alle anderen? Zeer zeker niet, ware het niet hij de enige gesneuvelde soldaat op Hingense bodem was. Philippe Joseph zag het levenslicht in Halle op 29 november 1863. Hij verhuist naar Nimy, een dorp in de Belgische provincie Henegouwen en een deelgemeente van de Waalse stad Bergen. Het blijft zijn vaste verblijfplaats tot voor de Groote Oorlog. Hij trad in het leger en werd ondergebracht bij de hulptroepen ( enlisted Troupes auxiliaires du service d'intendance ), waar hij als rang Sergeant Majoor had. Op 20 augustus was het grootste deel van het Veldleger binnen de buitenste gordel van de Versterkte Stelling van Antwerpen opgesteld in lijn achter en tussen de forten. De 5de LA (Legerafdeling of Divisie) was ontplooid achter de Nete ter hoogte van Lier waar de Duitse hoofdkrachtsinspanning verwacht werd. De 2de LA stond achter de 5de LA en nog verder in diepte op drie kilometer achter de 2de LA zou Churchill de twee Britse Naval Brigades opstellen. Op de zuidelijke perimeter in de driehoek tussen Schelde en Rupel waren de 3de LA en de 6 LA opgesteld. De 4de LA was opgesteld buiten de perimeter achter de Schelde ter hoogte van Dendermonde om te beletten dat de Duitsers daar de Schelde zouden oversteken en de vesting vanuit het westen aanpakken. De cavalerie divisie en de cavalerieregimenten van de divisies verzekerden de dekking. Antwerpen, met zijn fortengordel (waaronder die van Bornem, Liezele, …) raakte omsingeld door de steeds meer oprukkende Duitse troepenmacht. Op 21 augustus 1914 bezwijkt Philippe Joseph, in Hingene, aan een hartaandoening. Hij krijgt een rustplaats in Soignies (Nederlands: Zinnik).
Geboortedatum 29/11/1863 Geboorteplaats: Halle, BE Woonplaats Nimy, Mons, BE Militaire Dienst Strijdmacht: Belgisch Leger Rang: Sergeant Majoor Stamnummer: 197/9860 Militaire eenheid: Troupes auxiliaires du service d'intendance Datum overlijden 21/ 8/1914 Plaats overlijden: Hingene (Hingene) Doodsoorzaak: ziekte (hartaandoening) Herdenkingsplaats: Soignies, Cimetière communal Extra: [indiensttreding: milicien 1883 (Ré) - 1883//]; Bediende bij het Parket (griffier van militair auditeur RENARD, Krijgsraad Hainaut) Bron: https://database.namenlijst.be