Disclaimer
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Onze vereniging besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan de Orde van Hingene niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer onze vereniging verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal onze dienst die verantwoordelijk is voor de website onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Orde van Hingene aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten of bronvermeldingen, is onze vereniging niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. De Orde van Hingene kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Vragen Heb je vragen? Dan kan je terecht bij onze vereniging via het e-mailadres: eenhartvoorhingene@gmail.com . Auteursrecht © Orde van Hingene De Orde van Hingene geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. Privacy De persoonsgegevens die je aan de Orde van Hingene verstrekt worden opgenomen in de bestanden van onze vereniging, Barelveldweg 8, B-2880 Bornem. Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Wij bewaren enkel uw persoonlijke gegevens als u dit aan ons vrijwillig communiceert (b.v. door een formulier in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als u ons via onze website uw e-mailadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons via e-mail te contacteren. Je beschikt over een inzage- en correctierecht. Portretrecht Iedereen heeft het recht zich te verzetten tegen de publicatie van een foto waar hij duidelijk herkenbaar op staat. Door deel te nemen aan een manifestatie geef je meestal impliciet je toestemming om foto’s van je deelname te gebruiken. Foto’s van voorbije activiteiten nemen een belangrijke plaats in op deze website. Als je een bezwaar maakt tegen een bepaalde foto, volstaat het van ons dat te laten weten. We zullen de foto in kwestie zo snel mogelijk van de site verwijderen. Auteursrecht en recht op afbeelding We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en andere objecten in onze beeldbank te respecteren. In principe zijn alle beelden en objecten in onze beeldbank opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien je meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet. De afbeeldingen en andere types objecten in onze beeldbank kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden gedownload. Via een overeenkomst heeft de eigenaar, die het origineel in bezit heeft, tevens toestemming gegeven om de beelden te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden zoals educatieve en sociaal-culturele activiteiten (bv. expo, online beeldbank). Een kopie in hoge resolutie kan steeds aangevraagd worden. Hiervoor vragen wij wel een betaling van €3,00 (incl. verzendingskosten). Elk ander gebruik (bv. publicatie in een boek, commerciële activiteiten) dat niet onder onze bevoegdheid valt, zal beperkt worden toegestaan. Dit zal afhangen van het doel waarvoor de foto’s gebruikt dienen te worden. Alle foto’s werden apart bewerkt en kunnen sterk van het origineel verschillen (kleur, restauratie, etc.). De bewerkingen doen geen afbreuk op de historische waarde van de foto’s. Delen via sociale media kan door middel van de daartoe bestemde knoppen op de detailpagina van een object. Het voordeel van deze werkwijze is dat het publiek onmiddellijk kan doorklikken en de beschrijving lezen van het beeld/object. De foto’s in onze beeldbank zijn voorzien van een watermerk. Vrijwaring portretrecht Tijdens onze activiteiten worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden daarna beschikbaar gesteld aan de deelnemers, gedeeld via onze website en facebook. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden als promotie voor onze vereniging. De deelnemer geeft toestemming voor het maken van foto’s tijdens de activiteiten en verleent hierbij de organisatie het recht om zonder beperking de foto’s te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren. Eigendom Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Orde van Hingene, etc. ...) zijn uitsluitend eigendom van onze vereniging en mogen niet gereproduceerd worden. Klachten over tekstformulering Altijd bestaat er de kans dat sommige teksten verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Hiervoor willen wij ons alvast verontschuldigen, indien dit het geval mocht zijn. Onze vereniging haalt de informatie uit verschillende bestaande teksten, o.a. uit archieven (gemeentelijk, landelijk, militair, etc.). We proberen elke keer rekening te houden met nabestaanden, doch ook zonder inbreuk te doen op de geschiedenis. Indien wij verwijzen naar personen, dan bestaan hierover sluitende bewijzen in de vorm van documenten, notulen, bidprenten, etc. Echter staan wij open voor opbouwende kritiek of tekstvoorstellen waarbij beide partijen genoegen in vinden.