Edward Claessens - Socialistisch boegbeeld
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

Edward Claessens

Edward Frans Claessens, geboren in Eikevliet (Hingene) op 14 november 1885, stamt uit een liberaal arbeidersgezin van 6 kinderen (5 jongens en 1 meisje). Als zijn vader, Carolus Ludovicus, nachtwaker wordt op de cementfabriek te Niel, verhuist het gezin naar de gemeente Niel. Op 12-jarige moet Edward gaan werken op de kuiperij van deze fabriek. Als jongeling is hij een verwoed turner en zelfs amateur renner, doch hij heeft ook een sterke voeling met de wantoestanden op de fabriek en de omliggende steenbakkerijen. Zijn vrije tijd verdeelt hij over het turnen en (zelf)studie, later door avondschool. In 1911 wordt hij lid van de socialistische fanfare en schrijft zich 2 jaar later in bij de BWP, de Belgische Werkliedenpartij. Mee onder zijn impuls wordt de socialistische vrouwengroep gesticht in 1913, de plaatselijke afdeling van de centrale Bouw en Hout, de turnkring ‘Voor Geest en Lichaam’ en in 1917 de zangkring “De vrije Stem”. Tijdens WOI spelen de socialisten een belangrijke rol bij het Nationaal Hulp- en Voedingscomité. Stuwende kracht hierbij is ook Edward Claessens. Na WOI wordt hij in 1921 als BWP verkozene naar de gemeente en de provincieraad gestuurd. Bij de verkiezing eind 1926 behalen de socialisten de volstrekte meerderheid en kunnen de andere partijen niet meer om hem heen. Vanaf 1927 wordt onze gemeente voor het eerst bestuurd door socialisten met Edward Claessens als burgemeester. Het brouwershuis ‘De Klok’ wordt het gemeentehuis, hij sticht een boekerij en zorgt binnen de partij voor de aankoop van het Volkshuis. In 1932 wordt hij als senator gekozen. Dit mandaat wordt hernieuwd in 1936. Tijdens de oorlogsjaren vlucht het gezin Claessens naar Zuid-Frankrijk, waar het al die jaren verblijft. Omstreeks de tijd dat de terugtocht naar Niel wordt voorbereid, overlijdt Edward plotseling. Volgens onze gegevens ten gevolge van een verdrinkingsdood. Hij wordt begraven in het dorpje Verfeil. Pas 6 jaar later wordt zijn lichaam overgebracht naar Niel waar hij herbegraven wordt onder een grote publieke belangstelling.op 21 april 1951.

VGL Voor geest en lichaam

De socialistische turnkring wordt opgericht in 1913 door Edward Claessens, zelf een puik keurturner. De eerste trainingen werden gehouden in het toenmalige «Estaminet-Feestzaal Minerva», later omgebouwd tot Apotheek De Werker, nu de Apotheek Multipharma. Het opschrift op de gevel wordt vervangen door «Socialistisch Volkshuis». Einde 1913 telt de kring 11 leden en 20 leerlingen-jongens. Tijdens WOI wordt er hardnekkig voort gewerkt en in 1917 telt men 28 leden en 32 leerlingen-jongens. De eerste barre wordt in dit jaar door de turners zelf, in de zaal, in elkaar gesmeed. In 1919 wordt het eerste verjaringsfeest in de zaal gegeven door «Voor Geest en Lichaam» en krijgt VGL ook haar eerste kringvaandel. In 1920 wordt een juffersafdeling opgericht. Edward Claessens wordt in dit jaar ook medestichter van de Antwerpse Socialistische Turngouw. In 1921 trekt de kring naar Seraing en neemt er deel aan de 1ste Internationale Arbeidersolympiade, waar de afdelingleden, onder leiding van E. Claessens, de «Eerste Prijs in de Ere-afdeling » wegkapen. In 1922 neemt zij deel aan het Turnbondfeest van de «Eerste Arbeiders jeugddag» te Antwerpen. In 1924 krijgt VGL het alleen beschikkingsrecht over haar oefenzaal en tot 1940 wordt de turnkring verder uitgebouwd. Tijdens WOII komt de bezetter het materiaal uit de turnzaal opladen en moeten de oefeningen worden stopgezet. Na de bevrijding steekt de vereniging opnieuw van wal met een verjongd kader, onder voorzitterschap van de heer Van Doninck. In de volgende jaren wordt de oefenzaal hersteld en opgeknapt. In 1950 kreeg de kring haar stormvaandel. In 1952 wordt het trommelkorps opgericht en in 1956 neemt de latere burgemeester Jan De Borger, zelf een begenadigd turner, het voorzitterschap van de turnkring op, functie die hij lang zal bekleden. In 1959 worden de afdelingen «Huismoeders» en «Kleuters» opgericht, terwijl het trommelkorps wordt versterkt met beiaarden. Er volgen succesrijke deelnames aan nationale en internationale wedstrijden, bond- en gouwfeesten met talrijke 1ste en 2de prijzen. In haar mooiste jaren is «Voor Geest en Lichaam» één van de grootste, zo niet de grootste turnkring van de provincie Antwerpen. Nog steeds behoort zij tot een van de sterkste turnkringen van de Federatie. Zij is een bont gezelschap van jeugd en volwassenen, een drumband, een jazz- en acroafdeling, recreademo, jumpersploeg, een jeugdwerking. In mei 2013 vierde ze haar 100-jarig bestaan.

Kwartierstaat stamboom Edward Claessens

Grootouders langs vaderskant Joannes Franciscus Claessens , geboren op 4 juli 1818 te Hingene en overleden op 9 maart 1893 te Hingene. Joannes huwde op 19 april 1852 te Eikevliet met Isabella Maerevoet , geboren op 30 juli 1825 te Ruisbroek en overleden op 22 november 1896 te Hingene . Carolus werd geboren als derde kind van een gezin van acht. Grootouders langs moederskant Ludovicus De Decker , geboren op 29 augustus 1829 te Hingene en overleden op 9 juni 1894 te Wintam. Ludovicus huwde op 22 jun 1861 te Bornem met Maria Theresia Coomans , geboren op 25 januari 1825 te Bornem en overleden op 9 december 1881 te Wintam . Maria werd geboren als tweede kind van een gezin van vier. Ouders Carolus Ludovicus Claessens , geboren op 9 juli 1856 te Hingene. Carolus huwde op 12 mei 1883 te Eikevliet met Maria Justina De Decker , geboren op 2 september 1862 te Hingene. Startpersoon Eduard Frans Claessens , geboren op 14 november 1885 te Eikevliet en overleden te Verfeil (Frankrijk) op 19 januari 1945. Bron: Niels Erfgoedarchief (NEA) - Socialistisch Archief Niel - Fragment uit tekst van Anita Peeters
Edward Claessens Bron: NEA
Optocht ter ere van de stichter van de turnkring Voor Geest en Lichaam. Bron: NEA
Edward Claessens 1838 - 1897 Foto verkregen via het Niels Erfgoedarchief (NEA), waarvoor onze dank.
Overbrenging van het lichaam van Frankrijk naar Niel, België (1951) Foto verkregen via het Niels Erfgoedarchief (NEA), waarvoor onze dank.