Erfgoedkring Orde van Hingene VERENIGINGEN
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Oprichtingsjaar: 2012 Naam bij oprichting: Orde van Hingene In augustus 2012 had Björn Van Eetvelt het idee om een Facebookgroep op te richten over de oude gemeente Hingene. Daar kon iedereen oude foto’s posten en melancholisch terugdenken aan de tijd van weleer. Het duurde niet lang of de gesloten Facebookgroep werd een succes en dit bleef niet onopgemerkt. Op korte tijd werd Björn door 2 kranten opgebeld om zijn verhaald te doen. Toen begon hij na te denken... of te dromen van een nieuwe vereniging. Een vereniging die zou instaan om de volkse geschiedenis te belichten van Hingene, Wintam en Eikevliet. En tijdens het gesprek met een journalist werd voor het eerst de naam Orde van Hingene uitgesproken, met als extra toevoeging: Een hart voor Hingene. De vereniging was een feit, maar telde 1 lid. De officiële stichting gebeurde door het ondertekenen van het oprichtingscertificaat op 7 september 2012 in taverne Sint Margaretha te Wintam. De aanwezigen op deze installatievergadering waren: Sonia de Keyzer , Steve Roskam , An Colaes , Willem Moens en B jörn Van Eetvelt . Een nieuwe vereniging zag het levenslicht, al wisten velen nog niet voor welke uitdagingen ze nog zouden staan. Al snel werd er gedroomd over grootse evenementen. Een logo werd ontworpen, net als een vlag... want wat is een vereniging zonder een vlag. Het tijdstip van de oprichting was een beetje ongelukkig gekozen, zo net in volle verkiezingssfeer. Veel mensen dachten eerst dat de vereniging een politieke agenda had. Ook werd er gedacht dat de Orde van Hingene stond voor een zelfstandig bestuur en de terugschroeving van de grote gemeentelijke fusie van 1977. Maar dat was larie en apenkool. De vereniging had als doel om alle oude foto’s te digitaliseren en gratis op het net aan te bieden. Een volkse geschiedenis moet je met iedereen delen. Uiteindelijk groeide de vereniging uit van een semi-heemkundige kring naar een volwaardige vereniging met een gezonde interesse in heemkunde. Heemkunde is voor veel mensen een stoffig iets. Maar dat is net wat de Orde van Hingene wil veranderen. Heemkunde vanonder het stof halen, het elitaire eruit krijgen en het toegankelijk maken voor iedereen. Tenslotte is heemkunde van en voor iedereen! Onze busreizen en onze expo’s zijn onze grootste activiteiten en daar zetten we dan ook volop op in. Na het succes van onze expo “Watersnood 1953”, waar we bijna duizend bezoekers mochten verwelkomen, ligt de lat zeer hoog. Maar dat is net de nieuwe uitdaging die we steeds opzoeken. Ook willen wij onze expo’s gratis toegankelijk houden en daarom doen wij beroep op sponsors. Door de steun van heel wat Hingenaars en sympathisanten uit andere gemeenten kunnen we heel wat verwezenlijken. Nu en in de toekomst! Het bestuur bestond in 2018 uit: Björn Van Eetvelt , Danny Polfliet (ondervoorzitter), Ann Bogaerts (secretaris), Ivo Van Aken (pr-verantwoordelijke), Nicole Van Praet (ondersteunend) en François Pauwels (ondersteunend). Voorzitters Björn Van Eetvelt (2012-…) Orde van Hingene Status vereniging: Actief Contactgegevens: Björn Van Eetvelt- Barelveldweg 8 – 2880 Bornem E-mail: eenhartvoorhingene@gmail.com WEBSITE
Raad van Bestuur  Overzicht van onze bestuursleden