Kon. TK De Morgenster VERENIGINGEN
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER
Ook zin om op de planken te staan? Meer info: www.toneelkring- demorgenster.be
Oprichtingsjaar: 1962 Naam bij oprichting: De Morgenster Het gebeurde allemaal in een lokaaltje achter de toenmalige bibliotheek, naast de parochiezaal (waar nu de turnzaal is) op 25 november 1962. Bij de eerste vergadering, waar de oprichting een feit zou worden, waren onder andere aanwezig: E.P. Van Damme , Pieter De Rijcke, Louis Van Herbruggen , Edmond De Wachter , Fons Desmedt , Daniël Van den Bossche en Frans Cools . Een nieuwe vereniging oprichten is één ding, maar dan komt nog de uitdaging bij het vinden van een gepaste naam. Bij de brainstormsessie kwamen verschillende namen aan het licht. Uiteindelijk werden er vier namen genoteerd: Spoetnik, De Morgenster, Taal en Kunst en Hingense Komedie. Na een stemronde stond de definitieve naam vast: Toneelkring “De Morgenster”. Noot: Het zou niet zo origineel geweest zijn mocht het bestuur gekozen hebben voor Taal en Kunst. In Eikevliet was er trouwens al een toneelkring die deze naam in het vaandel droeg. Het eerste bestuur bestond uit Daniël Van Den Bossche , die de taak van voorzitter op zich nam; Louis Van Herbruggen , die de vergaderingen zou notuleren en de financiële kant van de kring ging beheren als een goede huisvader en de bestuursleden: Fons Desmedt , Pieter De Rijcke en E.P. Van Damme , de toenmalige onderpastoor van de parochie Hingene. De eerste vertoning die de toneelgroep in het patronaat op de planken bracht was “Eén dag minister”, we schreven 1963. Het decor was opgebouwd uit lichte panelen en bekleed met doodgewoon behangpapier, wat betekende dat deze stukken heel licht en fragiel waren. In de eerste periode van de toneelkring was het uitsluitend een mannenaangelegenheid, want er mocht absoluut geen gemengd toneel gespeeld worden in het patronaat. En toch was de eerste souffleur een vrouw, Celine De Wachter genaamd. Ze zat heel bescheiden in het souffleurshokje, onder de scène. “Eén dag minister” werd opgevoerd door Frans Cools , Lode Van Herbruggen , Daniël Van den Bossche , Pieter De Rijcke , Pierre Blommaert en Fons Desmedt , onder de algemene regie van huisregisseur Jan Roskam . Toneelkring De Morgenster was begonnen aan zijn lange reis in het verenigingslandschap. “Al na de eerste vertonen werd er gesproken over het spelen van gemengd toneel. Wij met een klein hartje naar pastoor Loos. Tot onze verbazing bleek Dhr. Loos toch zijn zegen te geven, maar enkel mits goedkeuring van de Deken van Puurs. En je kan het al raden dat we bij Deken De Block bot vingen. “Neen!!! Dat mag niet!! Dat kan ik enkel toestaan bij uitzonderlijke gelegenheden zoals het jubileum van de pastoor of voor een andere parochiale reden” sprak hij. Dus moesten wij uitkijken naar een nieuwe locatie en dat vonden we in zaal “De Zwaan”, achter het gelijknamige café.” Fons Desmedt In zaal De Zwaan was er totaal geen enkele voorziening om een toneelopvoering te kunnen laten doorgaan. Vier bestuursleden zorgden voor de som van duizend Belgische frank en daar kon Jan Roskam met aan de slag. Het nodige materiaal werd aangekocht en de bouw van een podium met schermen kon aangevat worden. Momenteel is ditzelfde podium nog steeds in gebruik, wat toch op de degelijkheid kan wijzen. De belichting bestond uit lampen onder een kapje, opgesteld aan de rand van het podium. In 1964 ging de eerste vertoning in De Zwaan door getiteld “Gerrie’s Wraak” of was het de zoete wraak van De Morgenster. “Na de vertoning van “Gerrie’s Wraak” trakteerde ‘Jef van De Zwaan’ (Jef Siebens) ons op een etentje bij ‘den drukker’ Dèsiré Thiry in café “Plantijn”. Hij verwende ons op een vrijdagavond op kip met curry. ’s Zondags gaf onderpastoor Van Damme een preek: “Vrijdag is vlees derven…ook voor verenigingen en… kip is ook vlees!!!”. Dat wisten we dan ook weer al.” Fons Desmedt Van toen af aan verzorgde onze kring jaarlijks toneelproductie met overbekende stukken zoals “De Paradijsvogels”, “Slisse Bouwt”, “De Spaanse Vlieg”, “De Fatale Datum” en nog vele anderen die de revue passeerden. Al deze toneelproducties stonden tot 1981 onder de algemene regie van Jan Roskam . Hij was een écht monument voor de toneelkring. De drijvende kracht en een ‘Manusje van alles”. Zo koos hij zorgvuldig de toneelstukken uit, regisseerde deze en had hij naast de taak van regisseur ook de leidende taak over de ‘Studio’. De ‘Studio’ bestond uit een groep mensen die de taak had om een gepast decor te voorzien bij het gekozen toneelstuk. Dat Jan zeer toegewijd was kon je merken aan het feit dat hij zijn eigen handgemaakte schouwmantel bij hem thuis uitbrak, omdat hij deze even nodig had als decorstuk tijdens de voorstelling van “Het gezin Van Paemel”. In 1969 en 1970 nam “De Morgenster” deel aan een jeugdtoneeltornooi van het A.K.V.T. te Mechelen met de productie “Smidje Smee”, waar jongeren uit Hingene dertig minuten lang het beste van zichzelf konden geven. Beide deelnamen draaiden uit op een teleurstelling voor de jongeren. De kritiek sneed er bij sommige diep in. Tijdens de rit naar huis besloot men niet bij de pakken te blijven zitten. In een opwelling sprak één van de inzittenden “Wel, dan spelen we voortaan toneel voor het plezier en niet omwille van prestige!” Zo zag “Jeugdtoneelkring De Morgenster” het levenslicht. De jeugdafdeling kreeg een eigen bestuur met de nodige middelen en zo kon de gemeente Hingene voortaan genieten van toneel dat door de eigen jeugd op de planken werd gebracht. Vanaf 1971 begon de kring ook een tweede productie in maart te introduceren. Deze producties waren niet voor eigen rekening, maar steeds ten voordele van een plaatselijke vereniging. Zo trad toneelkring De Morgenster op voor de parochie, de plaatselijke K.W.B., het kerkkoor Sint-Stefanus, KVK Hingene, de Scheldelandcrossers, Chirojongens Hingene, de Vrije Basisschool Hingene, de jeugd van KVK Hingene en Ziekenzorg Hingene. Ook in dit jaar startte het “Jeugdtoneel” met haar eerste opvoering “Merlijn De Tovenaar”. Sinds 1975 werden de jaarlijkse toneelproducties gespreid over twee weekend. Het tweede weekend speelde “De Morgenster” steeds ten voordele van “Ziekenzorg Hingene” en de link met de organisatie waarin zieke mensen, zorgbehoevenden én gezonden het voor elkaar opnemen zal blijven bestaan. Heden ten dage worden deze mensen steeds uitgenodigd om de ‘Generale Repetitie’ bij te wonen. In 1981 stopt Jan Roskam met regisseren en dit na 29 toneelproducties onder zijn absolute leiding. Hij werd opgevolgd door Petrus Buyst , die meteen van start ging met het stuk “Groenten uit Balen” van Walter Van den Broeck. Jan bleef nog wel actief als decorbouwer bij “Studio Morgenster”. De toneelkring zal vanaf dan ook een extra voorstelling verzorgen in “Het Volkshuis” in Bornem. In 1987 bestond de vereniging 25 jaar en voor deze gelegenheid deden ze voor het eerst beroep op een externe regisseur. De eer viel te beurt aan de amateurtoneelspecialist van Klein-Brabant, Juul Lambrechts (°1923). Hij regisseerde uit zijn eigen repertoire “Den Tore van Bazel”. Dit stuk werd eveneens gebracht in “De Boomgaard” te Bornem en “De Kollebloem” te Puurs, die op de avond van 14 februari 1988 volledig was uitverkocht. In 1991 deed “De Morgenster” nogmaals beroep op Juul Lambrechts voor de opvoering van “De orchideeënkwekers”, ook een theaterstuk uit zijn eigen werk. Ondertussen had “Studio Morgenster” in de zaal van café “De Zwaan” gezorgd voor een echt schouwburggevoel met klapzetels op verschillende niveaus zodat de zichtbaarheid voor het publiek enorm zou verbeteren. In mei 1992 werd de schouwburg “Ter Dilft” in Bornem geopend en speciaal voor deze gelegenheid kwamen de vier Bornemse toneelverenigingen (Krokant, Bloeiende Rozen Concordia, Taal en Kunst en natuurlijk De Morgenster) samen om het theaterstuk “De Familie Cleyn-Legrand” gezamenlijk op te voeren. Dit theaterstuk werd trouwens ook voor deze gebeurtenis geschreven door Juul Lambrechts. Het fenomenale decor, dat op een andere locatie werd opgebouwd, kon niet op de scéne en moest zelfs gedeeltelijk gekortwiekt worden. Het waren onze eigen mensen van de studio die aan de opbouw hadden meegewerkt. Wie de kleine berekeningsfout maakte, konden we niet achterhalen. Toneelkring “De Morgenster” engageerde zich ook voor andere plaatselijke activiteiten. Ze richten in of werkten mee aan o.a. “De Dreeffeesten”, “De Kasteelfeesten”, “Doe-Weekend”, “Criterium Liggende Wip-schieting”, “De Paashaastochten”, vieringen van 100- jarigen zoals ‘Juffra Jeanne’ en ‘Fieke’, “Parkrock”, “Muziek in het Park” en vele andere. De vereniging ging zelf ook op theaterbezoek van o.a. “Minard-Gent”, ”K.N.S. Antwerpen, “Poesjenellenkelder” in Antwerpen en natuurlijk werden de opvoeringen van de zusterverenigingen uit Groot-Bornem jaarlijks bijgewoond. In 1993 organiseerde de vereniging, in samenwerking met Havesdonckhoeve vzw, een openluchtvoorstelling op het erf van de Havesdonckhoeve. Het meesterwerk van Cyriel Buysse “Het Gezin van Paemel”, werd met meer dan honderd acteurs, actrices en figuranten opgevoerd op het erf in Nattenhaasdonk. Tijdens de zomermaanden werd er bijna dagelijks gerepeteerd en promotie gevoerd. Toen kon dit nog. Heden is het moeilijk om diezelfde motivatie van weleer aan de dag te leggen. De samenwerking in 1993 was zo’n succes dat men in 1998 zich terug wou wagen aan een tweede openluchtvoorstelling. Ter gelegenheid van het 200ste herdenkingsjaar van de Boerenkrijg bracht “De Morgenster” het toneelstuk “De Boerenkrijg in Nattenhaesdonck” ten berde. Ook deze keer was het een succesverhaal. Jammer dat de laatste opvoering niet kon doorgaan door het slechte weer. Onophoudelijke regenval zorgde voor roet in het eten, maar hoe jammer het ook was, er werd nog hartelijk gelachen en gedronken onder de warmte van de dakpannen. In 2006 kwam het verhaal in zaal “De Zwaan” ten einde. De naar huidige normen slechte staat van het podium zorgde ervoor dat men zou verhuizen naar de gloednieuwe theaterzaal in het “Gemeenschapshuis” van Hingene aan de Vleminckxstraat (in de vroegere gemeentelijke jongensschool). Het laatste stuk dat werd opgevoerd in “De Zwaan” was “Paljas” en het eerste theaterstuk dat in de nieuwe theaterzaal werd gespeeld droeg de naam “Familietrekjes”. In 2012 werd “De Morgenster” vijftig jaar en dit gouden jubileum werd uitvoerig gevierd met een gezellig teerfeest, een gezellige receptie en een tentoonstelling. Midden dit gouden jaar droeg voorzitter Fons Desmedt de fakkel over aan zijn opvolger Harry Van Eetvelt. Fons kreeg de titel van erevoorzitter toegewezen. Jammer genoeg werd er in dat jaar geen toneel gespeeld. Op 5 augustus 2014 kreeg toneelkring “De Morgenster” het statuut van ‘Koninklijke’ door toegewezen door Zijne Majesteit de Koning. Voorzitters Daniël Van den Bossche (1962-?) Fons Desmedt (?-2012) Harry Van Eetvelt (2012-…) Toneelkring De Morgenster Status vereniging: Actief Contactgegevens: Harry Van Eetvelt - Ruipenbroekstraat 13 – 2880 Hingene/Wintam E-mail: info@toneelkring-demorgenster.be WEBSITE