VERENIGINGEN UIT DE GEMEENTE HINGENE
ORDE VAN HINGENE
© Orde van Hingene 2014 - DISCLAIMER

“Verenigingen zijn de bouwstenen van onze maatschappij…”

Toneelverenigingen

Koninklijke Toneelkring De Morgenster Hingene Jeugdtoneelkring De Morgenster Hingene Maatschappij Bloeiende Rozen Concordia Wintam Toneelkring Taal en Kunst Eikevliet Toneelkring Zucht naar Kunst Eikevliet

Harmonies, fanfares, etc.

Koninklijke Harmonie De Vlaamsche Jongens Hingene Harmonie De Vrede Hingene Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Eikevliet Koninklijke Fanfare Sint-Margarita Wintam Volkdansgroep De Vliet Eikevliet Maatschappij Vrede Best Wintam

Zangmaatschappijen

Zangmaatschappij Sint Cecilia Hingene Zangmaatschappij Sint Cecilia Wintam Zangmaatschappij Sint Cecilia Eikevliet Polyfonisch Sint-Stefanus-koor Hingene Gregoriaans Sint-Stephanus-koor Hingene Zangmaatschappij Hisiste Hingene Zangmaatschappij Sint Gregorius Wintam

Vereniging Beeldende Kunsten

Kunstkring Scheldeland Hingene Kunstkring De Casteleyn Hingene Fotovereniging Flash Fotoclub ‘t Wit Huizeke Wintam

Erfgoed, Folklore, toerisme en milieu

De Notelaer vzw Feestcomité Eikevliet - Eikse Amer Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve vzw Orde van Hingene - erfgoedkring gemeente Hingene Eikevlietvrienden Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet Kring voor Kunst en Heemkunde De Casteleyn vzw Hingene

Socio-Culturele verenigingen

Oudleidingskring De Vergaderingskes Hingene Oudleidingskring D.O.L. Hingene Gezinsbond Hingene Gezinsbond Wintam Gezinsbond Eikevliet Femma Eikevliet Femma Wintam Femma Hingene KVLV Hingene-Wintam-Eikevliet Verenigde Middenstand Hingene Wielhof vzw KWB Hingene-Wintam-Eikevliet KAV Hingene-Wintam-Eikevliet Rommelmarktcomité Eikevliet Oudstrijdersvereniging De Leopoldisten Eikevliet De Hoop Eikevliet Ziekenzorg Hingene Mijnhingene vzw

Jeugdverenigingen

Chirojongens Sint Stefanus Hingene Chiromeisjes Hingene Tateljeeke Wintam Jeugdhuis Bruggelingen Kringwerking +13 Jongenshaven Hingene Scouts Hingene V.K.A.J. Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd Hingene

Sportverenigingen

Voetbalclub KVK Hingene Voetbalclub Veteranen Hingene Voetbalclub KFC Volharding Wintam-Eikevliet Voetbalclub FC Rap & Vrolijk Hingene Voetbalclub FC Olympia Wintam Voetbalclub Biscaya Girls Hingene Turnkring Sterk en Vroom Turnkring Voor Eigen Schoon Hingene vzw Zaalvoetbalclub ZVC Hingene Zaalvoetbalclub ZVC De Zwaantjes Zaalvoetbalclub Asparagus (Plantijn) Tafeltennis J.O.K. Eikevliet Dartsclub De Zwaan Dartsclub Sint Magaretha Dartsclub Sportwereld Wintam Dartsclub Scheldevrienden Hingene Dartsclub Scaldis Hingene Vissersclub De Platte Pen Vissersclub De Groenendijkvissers Vissersclub De Roerdomp Biljartclub Krijt op Tijd Biljartclub Sint Margaretha ADL Biljartclub Onder Ons Biljartclub Scala-Boys Wintam Biljartclub Willen Is Kunnen Hingene Biljartclub 't Heiken Hingene Biljartclub De Lustige Krekels Wintam Biljartclub Op of Neven Eikevliet Koninklijke Wielerclub Willen is Kunnen Hingene Wielerclub ‘t Vliegend Wiel Hingene Wielerclub Sport Verbroedert Wintam Wielerclub Christine Wintam Wielerclub De Ware Vrienden Hingene Wielerclub De Eikevlietse Wielrijders Wielerclub Eikse Wiel Eikevliet Wielerclub Hul Sportief Wielerclub Hand in Hand Wintam Wielertoeristenclub De Scheldelandvrienden Wielertoeristenclub Sint-Margaretha Wintam Kaatclub Wintam Kaatsclub Excelsior Eikevliet Kaatsclub Stella Hingene Motorsportvereniging De Scheldelandcrossers Hingene Motorsportvereniging De Poldercrossers Hingene Motorsportvereniging De Modderduivels Wintam Paalbeekspringvereniging De Walspringers Hingene Koninklijke Schuttersgilde Sint Donatusgilde Eikevliet Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan Hingene Koninklijke Schuttersgilde Sint Sebastiaan Wintam Schuttersgilde Liggende Wip - Eikel wordt Eik Eikevliet Schuttersgilde Liggende Wip - De Vrije Schutters Eikevliet Schuttersgilde Liggende Wip - Ons Vermaak Wintam Schuttersgilde Liggende Wip - Rupelzonen Wintam Ruiterclub LRV Hunters Hingene Duivenmaatschappij Brussel-Zeehaven Hingene-Wintam Duivenmaatschappij De Luchtreizigers Eikevliet Duivenmaatschappij De Jonge Vreugd Eikevliet Duivenmaatschappij Olijftak Hingene Watersportvereniging Stella Maris Yachtingclub Atletiekclub Hingene HAC

Seniorenverenigingen

Okra 55+ Eikevliet Okra 55+ Wintam Okra 55+ Hingene Ziekenzorg

Allerlei

Vriendenkring De Rocheleirs Eikevliet Vriendenkring De Ploeg van Voâr Eikevliet Vriendenkring De Hoop Eikevliet Supportersclub Rood-Geel Hingene Supportersclub Groen-Wit Wintam
Geschiedenis van jouw vereniging Stuur de geschiedenis van jouw vereniging door en wij zetten deze op onze website met de nodige link vanuit deze pagina naar jouw eigen verenigingspagina. Voorbeelden van bestaande pagina’s kan je bekijken door op de wit-gekleurde linken te klikken. Zet jouw vereniging in de kijker! Stuur alle info door naar ons e-mailadres .
EXTEND TIMELINE VERENIGINGEN HINGENE 1 EXTEND TIMELINE VERENIGINGEN HINGENE 2
Erkenning verenigingen door de gemeente Bornem Als je vereniging erkend is door het gemeentebestuur, dan kan ze aan het laagste tarief lokalen van de gemeente huren en komt ze in aanmerking voor subsidiëring. Soms is een erkenning ook belangrijk als je materiaal wil uitlenen bij de provinciale uitleendienst en bij het Centrum voor Jeugdtoerisme ben je als "erkend jeugdwerk" goedkoper af. Alle verenigingen die zijn aangesloten bij een Vlaamse koepelorganisatie of federatie, worden automatisch ook door Bornem erkend. Dit geldt ook voor verenigingen met een werking op Klein-Brabants niveau. Politieke partijen, mutualiteiten, vakbonden en beroepsverenigingen die sociaal- culturele activiteiten organiseren kunnen wel erkend worden, maar niet gesubsidieerd. Ben je een zuiver lokale vereniging, dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer info: https://www.bornem.be/product/779/erkenning-verenigingen